پرینت

مستندات آموزش سریع Oracle BI

on .

مستندات آموزش سریع یا (Quick Start guide) مقالات کوتاه، خلاصه و ساده ای برای آموزش بخشی از یک نرم افزار و یا سیستم خاص هستند.
کاربران با استفاده از این مقالات می توانند بدور از پیچیدگی ها و کارکردهای خاص آن محصول ، یک دیدکلی از ساختار و نحوه عنلکردهای پایه ای آن بدست آورند.

در این راستا چند مستند آموزش سریع که توسط مرکز آموزش Oracle تهیه شده را به شرح زیر در اختیار دوستان قرار می دهم.

شاید خیلی اطلاعات کاملی نداشته باشد، ولی امیدوارم مفید واقع شود :)