پرینت

نمایش شماره ردیف در جداول OBIEE 11g

on .

بسیاری از دوستان این سوال رو مطرح می کنند که برای نمایش شماره ردیف در جداول اوراکل BI باید چه تنظمیاتی را انجام بدهیم؟

در جواب باید گفت که این کار ساده است و با استفاده از یکی از توابع داخلی OBI با عنوان ()RCount اینکار قابل انجام است.

مراحل انجام اینکار در زیر آمده است :

arrow-list ابتدا مطابق شکل زیر یک ستون به ابتدای لیست ستونها مورد نیاز گزارش خود اضافه نمایید ( مهم نیست که چه ستونی را انتخاب می کنید).

Img1

arrow-list سپس مطابق شکل گزینه Edit Formula را انتخاب نمایید.

Img2

Img3

arrow-list قسمت Column heading را با گزینه مناسب پر کنید و در قسمت Column Formula تابع RCount(1) را قید نمایید.

Img4

Img5

 

Img6

همانطور که ملاحظه می کنید شماره ردیف هر سطر در ستون Serial No نمایش داده شده است.

 

امیدوارم مفید باشه!
حمید قاسمی