راه اندازی Map Viewer در Oracle BI

on .

سلام،

به تازگی پروژه پیاده سازی نقشه ایران در Oracle BI با استفاده از سرویس Map Viewer در یکی از موسسات مالی و اعتباری را به پایان رساندم.

تصویر زیر نمایی از یکی از لایه های این نقشه را نمایش می دهد. (داده ها نمایشی می باشد)

map

***مراحل پیاده سازی بصورت کلی:

1- تولید متا دیتای مورد نیاز map Viewer در خصوص نقشه ایران در ابزار Map builder

2- ایجاد لایه ها و Theme های مورد نیاز برای نما های مختلف

mapbuilder

3- معرفی DataSource نقشه در سرویس MapViewer

datasource

4- و در نهایت منطبق کردن متادیتای نقشه با داده های Dimension  شهرها در Analytics

mapping

5- استفاده از نمای map در یک َAnalysis

analysis